Group Jump Siêu Việt

Dẫn chương trình: Trần Anh Huy, Diệp Bảo Ngọc
Thể loại: Gameshow giải trí
View Full at: https://www.youtube.com/watch?v=_VLlRxP-cxs

Xem Trailer
Mô tả

Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam Best Dance Crew is the first thi for the pre-the director and group jump at Việt Nam is the village on VTV3 from the month 5.2021. Con đường không chỉ mang đến cho những người nhìn thấy chân thật về nghề biên đạo múa mà giúp người xem có thể tiếp cận với tư duy sáng tạo.

Thể loại: