799K +

NGƯỜI ĐĂNG KÝ YOUTUBE

400 triệu +

XEM TRÊN YOUTUBE

2000 +

PHIÊN BẢN TRUYỀN HÌNH

1200 +

CÁC TẬP ĐOÀN TRÒ CHƠI

CÁC SẢN PHẨM

PHIM ĐIỆN ẢNH

Tìm hiểu thêm

PHIM TRUYỀN HÌNH

Tìm hiểu thêm

NĂNG LỰC

Sáng tạo và sản xuất các nội dung chuyên nghiệp

Tư vấn & Marketing trên các nền tảng Digital & Social

Tư vấn & Quản lý Influencer Marketing

Phân tích dữ liệu ngành giải trí

BỘ SƯU TẬP